Připravuje se nový Portál územního plánování

Pokud vás zajímají informace ze stavebnictví, statistiky ze sociologie, demografie, dopravy, průmyslu, částečně také i něco z kultury a historie, nenechte si ujít zbrusu nový Portál územního plánování, který spouští Ústav územního rozvoje ČR.

Územní plánování a informace

Cíle portálu sami jeho tvůrci vidí ve zpřístupňování relevantních informací z oblasti územního plánování všem zaintesovaným zájemcům – veřejnosti, projektantům, pracovníkům státní správy a samosprávy, studentům a dalším.

Podklady pro práci a rozhodování

Informace zde nalezené by měly sloužit jako podklad pro efektivnější práci a snadnější rozhodování. Na portálu v budoucnu můžete nalézt tříděné věcné informace z oblasti územního plánování, kontakty na subjekty územního plánování, popř. přehled o stavu územně plánovací činnosti v ČR.

Akce Monitoring územního plánování

Portál vznikl v rámci akce Monitoring územního plánování, který byl zařazen do Akčního plánu realizace státní informační politiky pro rok 2005.

Stránky běží zatím v testovacím provozu a dostanete se k nim na adrese https://portal.uur.cz/.

Posted in blog