CHODSKÉ PRŠÍ – originální pravidla

autoři: mego, kepeš, laďa + rohozec
pravidla vycházejí částečně z „vojenského prší“ a z nápadů a připomínek všech autorů

1/ esa se nepřebíjejí

2/ hraje se s 5 kartami

3/ srdcová sedma vrací do hry hráčem posledním před tím, který odehrál vše (hráče, který vyhodil všechny karty, může vrátit do hry červená sedma vyhozená hráčem, který je po směru hry posledním v kole před tímto zakončujícím hráčem)

4/ na libovolného krále se bere 5 karet. ruší to pouze stejnobarevný spodek. další král ve hře posouvá tuto povinnost na dalšího hráče

chodské prší

5/ červený flek (svršek, filek) ruší jakoukoli sedmu a mění barvu

6/ osmičkou se mění směr hry

7/ při hře dvou-čtyř hráčů vrací jakákoli sedma do hry, pokud ji vynesl končící hráč (při hře více hráčů nebo pokud není dostatek sedmiček, vrací do hry sedma srdcová podle pravidla 3)

8/ karty stejné hodnoty může hráč vyhodit při jednom tahu (např. 4 desítky může hráč odehrát najednou)

9/ vyhodí-li hráč podle pravidla č. 8 více karet, bere si (líže) hráč hrající před ním tolik karet, kolik ve svém hodu vyhodil

10/ pokud hráč líže na sedmu nebo na krále podle pravidla číslo 4., může si zachránit kůži právě první líznutou kartou (všichni) (je-li první karta z lízacího balíčku sedma nebo král, může jí hráč odehrát svůj tah ihned a bez postihnu dalšího lízání)

11/ jsou-li vánoce, raději zpívejte koledy! 🙂