Vánoce v suchu a teple a pohodový rok 2018 přejí Mejsnarovi

dav