lehce depresivní čtivo – „before the flood“ – dokumentární film o dopadech lidské činnosti na planetu. pusťte si místo ordinace v růžové zahradě 😉

https://www.youtube.com/watch?v=j45aTanc9yo