megův zápisník

Žádost o doručování do datové schránky

nevím jak vám, ale u mě úřady běžně ignorují vlastnictví datové schránky. správně by mi měly být písemnosti doručovány do datové schránky, ale to se neděje. zažádal jsem tedy o doručování do datové schránky. jak úspěšně, to se uvidí až časem. zde je vzor dopisu přiloženého k datové schránce, který můžete použít s patřičnou úpravou i pro své účely.

 

Dobrý den,

bylo mi oznámeno doručení papírového dopisu od Okresní správy sociálního zabezpečení Kotěhůlky na adresu mého trvalého bydliště v V Softvérovicích, Hardwarová 21.

Již v roce 2009 jsem si založil datovou schránku pro fyzické osoby i OSVČ.

 

Žádám tímto, aby mi byly písemnosti z vašeho úřadu doručovány

elektronickou cestou do datové schránky

v souladu s § 17 zákona č. 300/2008 Sb.

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

ID datové schránky fyzické osoby:

12honzaJde

ID datové schránky OSVČ:

34rytiri

Děkuji.

S pozdravem Franta Kukačka

V Softvérovicích dne 2.1.2012

Posted in počítačeTagged , ,